UBOP - פענוח. משרד למאבק בפשע המאורגן

החוק
טוען ...

כמעט בכל מצב ובכל עתהעדיפות העיקרית היתה סדר ומשפט. אחרי הכל, רק על בסיס שני מרכיבים אלה אנו יכולים להבטיח אינטראקציה מוכשר עבודה מבוססת היטב של כל הגופים הממשלתיים ללא יוצא מן הכלל. בנוסף לכך, חשיבותה של מידת האמון של האוכלוסייה במדינה באזרחי גופה הנפרדים, המבטיחים חוק וסדר. יש לציין כי שתי הקטגוריות הללו הן נקודת המוצא של הרגולטור הראשי של יחסי הציבור, כלומר החוק. בזכותו אנו יכולים לדבר על כל תקנות בתחומים שונים של הפעילות האנושית. אחרי הכל, אם אין זכות, אז למעשה אין צורך לארגן סדר במדינה, שכן אין עדיין על מה להתבסס.

באשר הפדרציה הרוסית,מאות שנים במדינה הזאת, שלטונות מיוחדים, שסיפקו חוקיות ושלטון החוק, קיבלו תפקיד משמעותי למדי. מגמה זו לא גברה על עצמה עד עצם היום הזה. אכיפת החוק המודרני של הפדרציה הרוסית יש ארגון מבניים המאפשר להם לבצע את המשימות שלהם ואת הפונקציות מהר ככל האפשר. אבל במערכת של גופים אלה יש מחלקות אשר מטרות שונות במאפיינים הספציפיים שלהם. המשרד למאבק בפשע המאורגן יכול להיות מדורגת ככזה, אשר יידונו בהמשך המאמר.

פענוח

מושג הפשע

המערכת של רשויות אכיפת החוק קייםזה או מדינה זו מסיבה. בתחום המשפטי יש דבר כזה פשע. זה מותנה מבחינה חברתית, שלילי, מבחינת המשפט הפלילי, תופעה המתבטאת בזמן זה או אחר בטריטוריה מסוימת של מדינה מסוימת. למעשה, פשע הוא אוסף של כל הפשעים שבוצעו. מבחינת האופי הפלילי-משפטי, תופעה זו שלילית ביותר. לכן, המאבק בפשיעה מתבצעת באמצעות רשויות אכיפת החוק המיישמות את אותה שם פעילות.

מבנה משרד ההגירה הרוסי

פעילות אכיפת החוק

כאמור, המאבק בפשעבאמצעות אכיפת החוק. במהותה, זהו סוג של תגובה המדינה לפעולות בלתי חוקיות על ידי שחקנים ספציפיים. פעילות אכיפת החוק מתבצעת על ידי גופים מוסמכים במיוחד ועובדיהם. בנוסף, בהתחשב באופי המשפטי של תופעה זו, ניתן לומר כי היא מיושמת במספר תחומים משפטיים, דהיינו מינהליים ופליליים. במקביל, במישור הפלילי-משפטי, נעשות המעשים הבלתי חוקיים המסוכנים ביותר, הנקראים פשעים.

סימנים של אכיפת החוק

התופעה המוצגת לעיל אינה מאופיינתרק סימן מגן, אבל יש גם מספר תכונות אחרות. לדוגמה, על פי החקיקה הנוכחית של הפדרציה הרוסית, הגופים המוסמכים, במסגרת יישום של פעילויות אכיפת החוק, זכאים להגביל את חופש האזרחים. בנוסף, ישנם גם מספר סימנים אחרים, דהיינו:

- כל אמצעי ההשפעה במסגרתאכיפת החוק הן חוקיות גרידא. כלומר, כל השיטות בהכרח יש חיזוק נורמטיבי, לידי ביטוי במעשים הקיימים.

- יישום סוג זה של פעילות מתרחש באופן חריג ואינו צריך לחרוג מהיקף הנורמות החקיקתיות. זהו העיקרון של חוקיות העבודה של כל מבני המדינה.

- פעולות אכיפת החוק מתבצעות רק על ידי גורמים מוסמכים.

בהתחשב בתכונות המוצגות, אנחנו יכולים לדבר על הפרטים של היבט אכיפת החוק הפדרציה הרוסית.

מאבק בפשיעה

משרד הפנים של הפדרציה הרוסית

היום הפדרציה הרוסיתסוכנות אכיפת החוק העיקרית היא משרד הפנים של רוסיה. גוף זה יש היסטוריה די עשירה וארוכה של היווצרות. חלק מיחידות ואת שירותי משרד הפנים יש אבות טיפוס שלהם בימי האימפריה הרוסית. בפדרציה הרוסית המודרנית, משרד הפנים הוא הגוף הפדרלי של הרשות המבצעת של הטבע, אשר מבטיח חוק וסדר, מאבק בפשיעה, וכן מפתחת התקנות בתחום בענייניה הפנימיים של המדינה. משרד הפנים של רוסיה מספקת הצבאי, בשירות הציבורי באכיפת האזרחית החוק הפדרלי.

רוסיה

מבנה המשרד

המבנה של משרד הפנים של רוסיה כולל שלושה הראשי"בלוק", אשר, בתורו, מחולקים למחלקות קטנות יותר. ליתר דיוק, המערכת המוצגת מורכבת מהרכיבים הבאים:

  1. ישירות את גופי הפנים, שבו המשטרה של הפדרציה הרוסית נכללים.
  2. כוחות פנימיים.
  3. יחידות מיוחדות וגופים שנוצרו על מנת להבטיח את פעילות המשרד.

לפיכך, המבנה של משרד הפנים של רוסיה מייצגקבוצה ספציפית למדי של גופים ומחלקות שונות. אבל במאמר זה מבקש המחבר לחשוף את המאפיינים של אחת היחידות הספציפיות של המשטרה הרוסית. במקרה זה, אנחנו מדברים על מחלקה כמו OCD. במשך תקופה ארוכה זו יחידת האגדי באמת ביצעו פעילויות שמטרתן להילחם בפשע המאורגן. יחד עם זאת, לא רק UBOP עצמו הוא עניין, אלא גם את המאפיינים המאפיינים של המאבק בפשע של המין שהוצג. אחרי הכל, מעשים בלתי חוקיים כאלה הם מאוד קשה לזהות ולהביא את העבריינים לדין. הפרטים של המאבק בתחום זה של אכיפת החוק יידונו גם ביתר פירוט בהמשך המאמר.

עובדים בצוות

UBOP: תמליל

UBOP, או ה- RUBOP, כמו חלוקת זה היה פעםנקרא, ביצע מספר משימות ספציפיות למדי. ליתר דיוק, ישויות כאלה עסקו באיתור פשעים הקשורים לפשע המאורגן או שבוצעו ישירות על ידי ארגונים פליליים. בעיקרו של דבר, OCD היה יחידה מבצעית, כלומר, הייתה לו הסמכות לנהל פעילות חיפושית. גיבוש היה מחולק מחלקות קטנות יותר, אשר נוצרו בהתאם לצרכים של מאבק בפשעים בעלי אופי מסוים. דוגמה לכך היא המחלקה החמישית, שעסקה בפיתוח גנבים במשפט ורשויות העולם הפלילי. לפיכך, המשרד האזורי למאבק בפשע מאורגן היא יחידה ייעודי בתוך המבנה של משרד הפנים של הפדרציה הרוסית, העוסקת הפשע המאורגן.

פשע מאורגן צעדים כדי להילחם בו

המאבק בפשע המאורגן, כמו שכברשהוזכר קודם לכן במאמר, בוצע פעם על ידי חלוקה כזו כמו ה- RUBOP. אבל לעתים קרובות למדי השאלה מה מהווה פשע, באופן כללי, הוא בעל אופי מאורגן אינו ברור. זוהי צורה ספציפית של פשע, הנובע מפעולות של כנופיות, ארגונים פליליים, עמותות פליליות ותצורות דומות אחרות בעלות אופי לא חוקי. ככלל, פעילות זו מבוססת על קשרים הדוקים בין פושעים לבין רשויות המדינה, באמצעות מנגנונים שונים של שחיתות.

ubop אוקראינה

יש לציין כי במדעי הקרימינולוגיה,את הבעיות של תופעת הפשע המאורגן הם נגעו לעתים קרובות. בגלל ארגון של יכולת נגדית מתאימה להתפשטות של גורם שלילי זה מחייב פיתוח מושגים תיאורטיים. עם זאת, כמה צעדים כדי להילחם בפשע המאורגן הם עדיין עובד, למשל:

- יש לשים לב לחלוקת ההכנסות והערכים ממקורות לא ידועים לאנשים ספציפיים שיש להם קשרים עם קבוצות פשע;

- להבטיח שליטה על הפעילים ביותר אנשים מתחת לקו העוני;

- להבטיח שליטה על האנשים הפעילים ביותר השייכים הסביבה המורכבת של החברה;

- ליידע את הציבור על ההשלכות השליליות שעשויות להיות כרוכות בהקמת קבוצות פליליות וביצוע פשעים באופן כללי.

יש לציין כי צעדים מסוימים למאבק בפשיעה בפעולות ה - UBOP היו בעלי אופי נסתר, שכן הם בוצעו במהלך ביצוע חקירות מבצעיות מסוימות.

היסטוריה של UBOP

יש לציין כי עובדה כי UBOP, פענוחאשר מוצג במאמר, לא תמיד קיים. יחידה זו הופיעה לאחר קריסת ברית המועצות. כמובן, הצורך בקיומה היה בתקופה הסובייטית, אבל אז התפקידים של UBOP בוצעו על ידי גורמים מבניים שונים של משרד הפנים.

כך, אחרי ברית המועצותמפסיק להתקיים, הדירקטוריון הראשי של משרד הפנים הופך את הדירקטוריון הראשי למאבק בפשע מאורגן. זה היה גם חלק של משרד הפנים, אבל כבר הפדרציה הרוסית.

ב -1993 בוצעה רה-ארגוןמשרדים אזוריים רלוונטיים. באותה עת כבר היו יחידות כאלה כמו המחלקה של המחלקה לענייני פנים, שהיו חלק ממבנה ה- GUVD. עם זאת, שנת הקמה של RUBOP הוא 1996. כי באותו זמן מחלקות עם שם זהה עזב את הכפיפות של הדירקטוריון הפנימי של מרכז והפך נשלט באופן בלעדי על ידי המשרד. יש לציין כי במספר מדינות אחרות חבר העמים יש יחידות כמו UBOP. במובן זה, אוקראינה אינה יוצאת דופן. יחידות למאבק נגד הפשע המאורגן במדינה זו דומות מאוד לאלה הרוסים, אם המוזרויות של הרגולציה המשפטית לא נלקחים בחשבון.

גורלה הנוסף של היחידה

OCD, שעובדיו נלחמו באופן פעילהפשיעה המאורגנת נמשכה בצורתה המקורית עד 2001. לאחר מכן, המנהיגים של משרד הפנים להחליט על ארגון מחדש של היווצרות זו. מאז השנה, ה- RUBOP למעשה לא היה קיים. על בסיס זה נוצרו בלשכות חיפוש אופרטיביות, שהפכו לחלק ישיר של המשטרה הפלילית של הפדרציה הרוסית. במסגרת זו נמשך השירות עד שנת 2008, ולאחר מכן הוקמו על בסיסו מחלקות למאבק בקיצוניות.

כדור פעילות של RUBOP

המחלקה למאבק בפשע המאורגןהיה מעורב בעבודה מסוימת שנועדה למאבק בפשע המאורגן, כפי שצוין קודם לכן במאמר. יש לציין כי ה- RUBOP הוא יחידה מבצעית בלבד. כלומר, במבנה שלה לא היו שירותי חקירה וחקירה. לפיכך, RUBOP לא יכול ליזום הליכים פליליים. באשר להנחיות המחלקה, היבט זה ניכר בבירור בעבודתם של מחלקות ספציפיות. מבנה ה - RUBOP כלל את היחידות הבאות:

- במחלקה השלישית הם עסקו במאבק בפשעים הקשורים לחטיפה, כמו גם בשחרור בני ערובה.

- המחלקה הרביעית היא יחידה שנוצרה כדי להילחם בשוד.

- במחלקה החמישית ביצעו את הפיתוח של גנבים בחוק ורשויות אחרות של העולם הפלילי, כפי שהוזכר קודם לכן במאמר.

- המחלקות השישית והשביעית עסקו בשחיתות ובפשעים כלכליים שבוצעו על ידי ארגונים פליליים.

- חטיבה שמונה ביצעה את המאבק נגד פשעים בעלי אופי אתני.

- במחלקה התשיעית והעשירית, הצוות המבצעי נאבק עם פשע בין לאומי וסחר בלתי חוקי בנשק במדינה.

יש לציין כי יחידות RUBOP שלהםהמערכת היתה גם מחלקת תמיכה כוח בשם SOBR. אם ניקח בחשבון את תחום הייצוג של מחלקות שונות של המחלקה הנזכרת, ניתן להסיק כי עבודתה של יחידה זו היא אכן תרומה חשובה וחסרת תחליף לתהליך המאבק בפשע המאורגן בשטח הפדרציה הרוסית.

לחימה בקיצוניות

ה- RUBOP, פענוח אשר ניתנה בזהמאמר, היום לא קיים. במקום היחידה האגדית הזאת, נוצר המשרד ללוחמה בגזענות. זהו מבנה עצמאי לחלוטין, כפוף אך ורק את המנגנון המרכזי של משרד הפנים. היא מוטלת על הבטחת ויישום המדיניות בתחום ההגנה על המדינה מפני התפשטות הפעילות הקיצונית בשטחה. בנוסף, ההנהלה מבצעת מספר פונקציות נוספות, לא פחות מעניינות, דהיינו:

- היווצרות של מדיניות מסגרת רגולטורית בתחום העבודה הוקמה;

- שיפור הניהול בתחום הבטחת בטיחות יחסי הציבור מהשפעה השלילית של פעילות קיצונית;

- ארגון של פעילות נגד הפעילות הקיצונית;

אמצעים למאבק בפשע המאורגן

מסקנה

אז, המחבר ניסה לספר על זהחלוקה, כמו RUBOP. פענוח, היסטוריה והיקף של שירות זה הוצגו גם במאמר זה. יצוין כי במהלך קיומו של עובדי RUBOP הביאו לדין מספר רב של פושעים, וכן תרם משמעותית לתהליך של מאבק בפשע המאורגן.

טוען ...
טוען ...