ייפוי כוח על הזכות לחתום: תכונות עיצוב

החוק
טוען ...

כיום, עם התפתחות גבוהה של פעילות יזמית, רכיב כזה של ייצוג כמו ייפוי כוח על הזכות לחתום הוא התפשט באופן נרחב.

על מנת לבצע כראוי ייפוי כוח בכתב (פשוט) טופס, אתה צריך לדעת כי על בסיס של אכיפת החוק בפועל החוק בצורה זו של המסמך חייב להיות הכלול.

ראשית, ייפוי כוח (עבור הזכות לחתוםמסמכים) חייב להכיל את שם המסמך, תאריך ומקום העסקה, מספר הרישום, חתימת הראש והחותם. בנוסף, יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לטקסט המסמך ולהיקף הזכויות המוקצות לאדם המורשה. יש להכין רשימת פעולות שיאפשרו את ביצוע ההרשאה, ובמידת הצורך יצוין במדויק האדם השלישי, שבמסגרתו ניתן לייצג את ייפוי הכוח.

אתה לא צריך להשתמשמשפטים נפוצים כמו "ואחרים, הקשורים ייפוי כוח". ניסוחים אלה יכולים ליצור חילוקי דעות מיותרים על הגדרת גבולות הייצוג המוסמכים. כוחות ספציפיים (חשובים) צריכים להיות מפורטים.

כדוגמה, שקול את הדברים הבאיםהמצב. בית המשפט לבוררות קיבל ערעור מאת היזם הבודד V. עם תביעה נגד ZAO M בדבר תקפותו של ההסכם המשלים שנערך להסכם השכירות, אשר הסתיים על ידי אזרח M הפועל על בסיס ייפוי כוח. היזם ו 'טען, לטענתו, כי לכאורה הטיל על האזרח מ' לבצע פעולות הקשורות לצרכים הכלכליים המקומיים, אך בשום מקרה לא לחתום על הסכם מטעמו. עם זאת, הטקסט שהיה לו ייפוי כוח על הזכות לחתום על אמנות, הצביע על ההפך. הנורמות של המשפט האזרחי לוקחות בחשבון את המשמעות המילולית של כל הביטויים הכלולים במסמך, על פי פרשנותו.

הפרשנות המילולית של ייפוי כוחסמכות של האדם המייצג את האינטרסים של האזרח B. מצאה כי התובע ספק אזרח עוה"ד מ 'כדי לבצע כל פעולה בכל הנושאים הנדרשים הנוגעים אליו כאל בעל נכס בעיר K עם הזכות לחתום על ההסכמים הדרושים חוזים, כמו גם ביצוע שינויים בם . מתברר כי היזם הגדיר גבולות ותנאים למימוש הצו, כי אין בה כדי להצדיק פרשנות שונה של הטקסט של הכח פקפק ייפוי.

דוגמה זו מראה בבירור כי ייפוי כוח נחתם עבור הזכות לחתום, אשר לא הכילה את הסמכויות שהנאמן מסר לכאורה לאדם מורשה.

לכן, כדי למנוע את המראה של דומהמצבים, ייפוי כוח צריך להכיל את הטקסט העיקרי שנכתב כך שאף אחד לא מפקפק מי נציג, מי הוא, מה הסמכויות מיוצגים במיוחד, וגם כי ייפוי כוח על הזכות לחתום יש תוקף משפטי.

אם נדבר על תקופת תוקפו של מסמכי הנאמנות, הרי שהדבר הנדרש הוא בצורת המסמך, ולא ניתן יהיה להאריך את משך הזמן של יותר משלוש שנים ממועד ההנפקה.

ייפוי כוח על הזכות לחתום, שהונפקו בתקופה ארוכה, יש סכנה. יכול להיות מצב שבו המנהל יתחיל להטיל ספק ביושר של נציגו המוסמך לפני תום המסמך. במקרה של נסיבות אלה, עליך לבטל מיידית את ייפוי הכוח של הזכות לחתום. לשם כך, עליך להודיע ​​לנציג המורשה בכתב על החזרת המסמך המקורי.

טוען ...
טוען ...