מהי השאיפה באופי?

שלמות עצמית
טוען ...

היום כולם מבינים אחרתשאיפות. מישהו מתייחס לאנשים שאפתניים שלילי, בהתחשב בהם סנובים סנובים, ומישהו לא מהסס לקרוא לעצמו אדם שאפתן והוא גאה בכך. אבל מה באמת שאפתני? האם זה איכות חיובית או שלילית? בואו ננסה להבין את זה.

שאפתנות היא מה? הפרשנות של המונח בתרבויות שונות

מילונים שונים נותנים פרשנויות שונות. לדוגמה, מילון Ozhegova נותן מילה זו צבע שלילי. בתרבות הרוסית, הצניעות הייתה תמיד העדיפות הגבוהה ביותר, ולכן המשמעות של המילה "שאפתנות" היא שלילית חדה. זוהי טענה מנופחת, ו swagger, כמו גם יהירות וגאווה לא בריא. התרבות הרוסית לא כיבדה אנשים שאפתניים ותייגה אותם כרודנים, שחייבים ללעוג להם בכל דרך אפשרית.

בחברה המערבית, נוצר לחלוטיןגישה שונה לרעיון של "שאפתנות". המשמעות של מילה זו יש צבע חיובי. אנשים כאלה מוערכים על ידי המעסיקים, כי הם תמיד שואפים יותר, להציב מטרות גבוהות ולהשיג אותם.

מהי שאפתנות

היום, כאשר גם רוסיה החלה לשאוףהעתיד הקפיטליסטי, החל היחס כלפי אנשים שאפתניים להשתנות. בעסקים, אישים ביישנים וחסרי ביטחון אינם מוערכים. המעסיקים החלו להתעניין באנשים שאפתניים שיכולים להוביל את החברה להצלחה.

שאפתנות: הגדרה

במובן הכללי, המונח יכול להיות מיועדאת הרצון בכל מחיר כדי להשיג הצלחה, לקבל יותר ממה שיש לך כרגע, לשנות את החיים שלך לטובה, להגדיר מטרות גבוהות ולקבל את מה שאתה רוצה. לעתים קרובות אנשים שאפתניים לא יודעים איך הם יכולים להשיג את המשימה, אבל הם עדיין מקווים לתוצאה חיובית ולחתור למטרה, גם ללא כל אמצעי להשגתה. לרוב, רעיונות באים בתהליך של העברת הרצוי. המטרה הרגילה שונה מאחת שאפתנית, שבמבט ראשון זה נראה בלתי מושג, זה כמו חלום המתנשא בעתיד הרחוק עד אין קץ, זה נראה מסוכן ומסוכן, וזה בדיוק שאפתני שעושה את זה. מילים נרדפות של מושג זה ניתן לתת את הדברים הבאים: שאפתנות, הערכה עצמית, יומרנות, יהירות, יהירות, יהירות. אדם שאפתן לעולם אינו יכול להיות מרוצה ממצבו הנוכחי ותמיד ימצא מה לשאוף להמשך. אנשים כאלה נהפכים בדרך כלל לפוליטיקאים, כוכבי ספורט, אנשי עסקים מצליחים.

אופי שאפתני

בואו ננסה לצייר דיוקן משוער של גברהמאפיין את האיכות שאנו שוקלים. מה שאפתני באופי? קודם כל, זהו חתירה מתמדת לפיתוח עצמי ולשיפור עצמי. אדם שאפתן משתתף בהדרכות שונות ובסמינרים, קורא ספרות מקצועית, משום שהוא מבין שללא התפתחות לא תהיה שום תנועה לקראת המטרה. הוא מודע לצורך להסתגל לסביבות משתנות ובמקביל מנסה לא לאבד את האינדיבידואליות שלו. הוא תמיד ינסה ללמוד משהו חדש, שכן ידע חדש תורם לקידומו.

שנית, אדם שאפתן לעולם לא יאפשר לאחרים להתייחס אליו בצורה רעה, בחוסר כבוד. יש לו תחושה ברורה של ערך עצמי.

שלישית, אדם כזה תמיד קל יותר מאחרים לעלות בסולם הקריירה. לעתים קרובות אנשים שאפתניים עושים יותר טוב מאשר מוכשרים יותר, אבל לא כל כך לשווא.

מה המשמעות של שאפתנות

לבסוף, אדם כזה תמיד מנסה.להגדיר את עצמך לתוצאה חיובית, גם אם יש לו ספקות לגבי המציאות של השגת הרצוי. הוא אוהב להגדיר מטרות קצת יותר גבוה ממה שהוא באמת יכול להשיג. ורק על ידי השגת גבהים, הוא מרגיש סיפוק אמיתי.

עכשיו אתה בטח מבין מה השאיפה של הדמות. אדם בעל איכות זו יש סיכוי גדול להשיג הצלחה בכל תחומי חייו.

כיצד לפתח?

מאז האיכות המדוברת כיום היא אופנה,רבים תוהים כיצד לפתח אמביציה בפני עצמם. והאם זה אפשרי בכלל? יש לומר מיד שהם לא נולדים עם שאיפות. איכות זו נרכשת בתהליך ההתפתחות האישית והניחה מילדות. תפקיד גדול בעיצוב שאיפות אצל אדם מתבצע על ידי הוריו. אם הם מעודדים את כל ההצלחות של הילד, שמחים לו ולשבחים, אז אדם כזה גדל יותר בטוח בעצמו, ועם הגיל הוא יהיה שאיפות.

מה המשמעות של שאפתנות

ואם ההורים בעיקר נוזפים בילד ואינם מקדישים מספיק תשומת לב להישגיו, אזי קרוב לוודאי שהוא יגדל ללא שאפתנות, מדוכא ולא בטוח בעצמו.

יש גם מצבים בהם ילדים, הוריםאשר אינם מספקים להם תמיכה הולמת, גדלים ושואפים להוכיח להם, לעצמם ולכל העולם בעת ובעונה אחת, שגם הם ראויים למשהו. אנשים כאלה מנסים לאתגר את החברה, והשאיפות שלהם לעיתים קרובות כואבות.

לכן, ניתן לומר כי שאיפה לא ניתן לפתח - תכונה זו מונחת אדם מאז הילדות.

איכות לא בריאה

עתה, לאחר שקבענו איזו שאיפה היא, ננסה לברר באילו מקרים היא שימושית, ועלולה לגרום נזק משמעותי לאדם ולסביבתו.

איזה סוג של אנשים אנחנו יכולים לומר כי השאיפות שלהם לצאתמעבר ולהיות בריא? קודם כל, את הטענות חייב להיות נתמך על ידי משהו. אם לאדם יש יכולות, זה טבעי שיש לו שאיפות מסוימות. אבל כאשר הם מאפס, בהעדר יכולות בתחום מסוים של פעילות, זה נראה מגוחך וטיפש.

- קביעת אמביציה

אדם עם שאיפה לא בריאה יכול לשיםמטרות בלתי מעשיות, שכן הוא מעריך את יכולותיו. הוא אפילו לא יכול להודות בפני עצמו שהוא אינו מסוגל להתמודד עם כל משימה, הוא מוכן לעבוד על זה יום ולילה, ולו רק כדי להוכיח לעצמו ולאלה שסביבו שהוא יכול להשיג זאת.

בנוסף, אדם שאפתני מדיתובע לא רק את עצמו, אלא גם לאחרים. הוא אינו מכבד אנשים עם שאיפות נמוכות וקובע משימות אחרות. הוא יכול אפילו להתנהג ביהירות, כאילו כבר השלים הרבה. זה מה שאמביציה פירושו בצורה לא בריאה ומכוערת.

טענות בריאות

אדם אשר מעריך כראוי שלהםיכולות לעולם לא להגדיר משימות לא מציאותיות. הוא יהיה לרדוף אחרי מטרות גבוהות, אבל השגה. לאחר שהגיע אליהם, הוא ימשיך את תנועתו כלפי חדשים. אדם עם שאיפות בריאה שואף לשיפור עצמי, כך שכל יום שלו חי טוב יותר מקודמו.

עם אדם כזה הוא תמיד נחמד ומעניין.לתקשר. אדם לא יתנהג ביהירות, להיפך, בדוגמה שלו, על ידי הצלחותיו הוא מסוגל לעורר אנשים אחרים. בנוסף, אדם כזה מסוגל לקשר את המורכבות של המשימה עם העיתוי של היישום שלה, לא להגדיר לעצמו מטרות מורכבות מדי, כי צריך להיות מושגת תוך זמן קצר.

זה מה שאמביציה היא במובן החיובי של המילה.

כיצד לפתח אמביציה

טוב או רע?

אין ספק, שאיפה בריאה היאאיכות שימושית של אופי. היא עוזרת לו להתקדם ולשפר את חייו. העיקר שבחתירתו להצלחה אדם אינו מרחיק לכת ואינו הופך לקורבן של טענותיו שלו.

אם אנשים עובדים עם צוות לא בריאשאיפות, זה יכול להוביל למצבי סכסוך, אשר, באופן טבעי, לא רק להחמיר את היחסים, אלא גם להשפיע על איכות העבודה. אדם שאפתן יתר על המידה לעולם לא יפנה לאדם אחר, מוכשר יותר, לעזרה, משום שזה יפגע בגאוותו הכואבת. לכן, העבודה עשויה להישאר בדרך כלל unfulfilled או התוצאה שלו תהיה משביעת רצון.

לפיכך, שאפתנות היא איכות טובה רק אם הטענות אינן מוגזמות, ואדם יכול להעריך באופן מציאותי את היכולות שלהם.

אילו מקצועות מתאימים לאנשים כאלה?

עבור אנשים עם שאיפות בריאות, כמעט כל מקצוע מתאים, כי בכל מקום הם יכולים להשיג הצלחה כלשהי.

משמעות המילה אמביציה

הכי טוב של כל מה שהם מרגישים על העליונה.עמדות - יכול להיות מעולה באמצע מנהלים בכירים. הם יכולים גם להשיג הצלחה רבה במכירות, שם את התוצאה הסופית של העבודה הוא חשוב. מקצועות שיש להם מרכיב של תחרותיות מתאימים לאנשים שאפתניים - זה כל הזמן מזרז את האינטרסים שלהם גורם להם לחתור יותר.

מקצועות עם אנשים עם שאיפות נמוכות

אם אתה קורא מאמר זה, זיהית את עצמךאנשים עם רמה נמוכה של תביעות, לא להתרגז. עבור אדם כזה יש גם הרבה מקצועות טובים. מכיוון שהוא מעריך את כל היציבות המקצועית ולא מעמיד את הקריירה בחזית, הוא יכול לנסות את עצמו כמהנדס, פקיד, כלכלן או רואה חשבון.

בנוסף, אנשים עם שאיפות נמוכות יכולעבודה בתחום המנהלי, שם יש תחלופה גבוהה. תמיד יש מחסור של עובדים מינהליים בשוק העבודה, כי עובדים שיש להם שאיפות בדרך כלל לא להישאר בתפקידים כאלה במשך זמן רב, עבורם זה רק קרש קפיצה לקידום נוסף.

מהי שאיפה באופיו

אז מה שאפתני? במובן רחב - זהו הרצון של האדם להצלחה. אם הוא מציב לעצמו מטרות גבוהות ושואף להשיג אותם, אם הוא מנסה לשפר את איכות חייו ועוסק בשיפור עצמי ובהתפתחות עצמית, אפשר לקרוא לו שאפתני. איכות זו של אופי יכול להיות גם טוב וגם רע, תלוי אם לאדם יש שאיפות בריאים או מנופח.

אנו מקווים כי לאחר קריאת מאמר זה, התברר לך מה זה אומר להיות שאפתני.

טוען ...
טוען ...