הרעיון של תרבות הדיבור, הקריטריונים ואיכויות הדיבור הטוב. תכונות בסיסיות של דיבור טוב

שלמות עצמית
טוען ...

תרבות הדיבור היא דיסציפלינה נפרדתבלשנות. מטרתו העיקרית היא לא הצטברות של ידע רב ככל האפשר, אלא את היכולת ליישם אותם כראוי. דיבור הוא זיהוי אופיו של אדם ואפילו של החברה כולה. התכונות של דיבור טוב הן רב-פנים. הם מראים עד כמה סגנון התקשורת תואם את המצב. דיבור צריך להיות מוצלח הן עבור מי שמדבר והן עבור מי הוא פנה. זהו העיקרון הבסיסי המתאר דיבור טוב ואיכויותיו.

דיבור

דיבור הוא אמצעי לחיבור צלילים עם משמעות מסוימת, כמו גם לבטא את אישיותו של האדם, מחשבותיו, רגשותיו ורגשותיו.

תכונות של דיבור טוב

אנשים מדברים כבר מילדות. לאורך כל חייהם הם לטחון, מושלמת כלי זה של ביטוי עצמי.

אם הדיבור מתאים לכל המודרנינורמות ספרותיות, זה יכול להיקרא נכון. אם אין ביטויים ומבנים שהם זרים למודל הספרותי, אמצעי תקשורת כזה נקרא טהור.

הדיבור עשיר כאשר משתמשים בוהתקנים סגנוניים ושיטות. הוא נהיה בהיר. דיבור יכול גם להיות הגיוני או מדויק, להתאים לסגנון מסוים, שאליו הוא מכוון את הקהל.

אבל אם זה כלי ביטוי זמיןמאזינים, זה דיבור מובן. אחרי הכל, חשוב מאוד כי מה שנאמר נוגע למאזינים. התכונות העיקריות של דיבור טוב הן במידת השפעתו על האדם.

תורת היחסות

לזהות את המאפיינים העיקריים ואת האיכויותדיבור טוב הוא לא כל כך פשוט. המושג של תרבות הדיבור ואיכותו משתנה גם לעם אחד לאורך זמן. לכן, זה לא יכול להיות נתפס כראוי, להיות מיושן.

תכונות בסיסיות של דיבור טוב

רמת הדיבור הטוב משתנה מבחינה טריטוריאלית וחברתית. לכל דור יש נורמות, התכונות הבסיסיות של דיבור טוב.

כמו כן, לא ניתן להבחין בין אותן תכונות כמו דיאלקטיקה טובה, בכתב, מונולוגית ודיאלוגית.

הערכת האיכות של דיבור טוב, גם בשפה הרוסית שצולמה במיוחד עשוי ממיקום של צורה, סגנון ופונקציונליות, התנאים ליישום שלה.

תרבות הדיבור

תרבות הדיבור מרמזת על ארגון כזהאמצעים וטכניקות לשוניים, אשר, בשמירה על כל נורמות התקשורת, מסוגלים במצב מסוים ליצור את האפקט המקסימלי בהשגת המשימה שהוקצתה לו.

הרעיון של תרבות דיבור איכותית הוא דיבור טוב

תרבות הדיבור מרמזת על שליטה בכללים ובבניה של השפה הספרותית. ושניהם בצורות בכתב ובעל פה.

היכולת לבחור ולארגן כראויאמצעי ביטוי מחשבות גם נכנס לתפיסה של "תרבות הדיבור". התכונות של דיבור טוב לאפשר במצב מסוים כדי להשיג את המשימה שנקבעה לתקשורת.

גם תרבות הדיבור מרמזת על שמירת כללי הנימוס. המושגים העיקריים של הנושא הם השפה הספרותית, נורמותיה, סגנונה ורמתה, סוגי וצורות הדיבור.

תכונות של דיבור נכון

תכונות של דיבור תקשורתי טובגוש שלטים. התקינות משמשת בסיס לסימנים כאלה של דיבור טוב כמו עושר, טוהר, לוגיקה, דיוק, בהירות, רלוונטיות, אופות. זוהי רשימה קצרה. הוא קובע את התכונות של דיבור טוב. התקינות היא אחד הקריטריונים העיקריים.

דיבור נכון מכבד את הנורמות הקיימות של השפה, למשל, הגייה, אוצר מילים, סגנונות, מורפולוגיה, תחביר.

העושר של הדיבור נקבע על ידי נוכחות בו של מגוון של אמצעים לשוניים. טומאתה מורכבת בהעדר מילים לא ספרותיות.

דיוק כמרכיב של נכונות הדיבור מרמז על התכתבות של מילים לערכים בפועל.

ההיגיון יכול להפוך את הדיבור מובן. זה חייב להתאים את חוקי ההיגיון, כדי לא להיות מבולבל.

האקספרסיביות מעוררת רגשות, ובהירות היא הבנה נאותה של מה שנאמר. הפשטות תאפשר לתקשר באופן טבעי, והרלוונטיות תהפוך את התקשורת המתאימה למשימות של יישומה.

איכות הדיבור הטוב מתארת ​​בקצרה את כל ההיבטים הללו.

תכונות תקשורתיות

הדיבור תמיד מקביל עם מבנים שאינם דיבור. קישורים אלה צריכים להיות ידועים בהבנת תכונותיו. הדיבור קשור בעיקר לשפה. אלה אינם מושגים מקבילים. הדיבור בנוי מהלשון וכפוף לחוקיו. יחידות שפה מתאספות במבנים מסוימים ונוצרות נאום.

תכונות תקשורתיות של דיבור טוב

תכונות תקשורתיות של דיבור טוב הן בהקשר שלה עם החשיבה. המחשבה נוצרת ומתבטאת בדיבור. זה הופך את התקשורת הגיוני, מדויק. דיבור מתאים לתודעה. זה עוזר לראות מה עומד מאחורי המילים (דימויים, אקספרסיביות, רלוונטיות).

הדיבור מתואם גם עם המציאות. אחרי הכל, התקשורת מתארת ​​אובייקטים, תופעות ואירועים. זה גם מתייחס לנמען. מחבר הדיבור בדרך כלל יוצר את זה עבור מישהו. הוא חייב לעשות תקשורת מובנת המאזין.

דיבור מתאים לתנאי התקשורת. זה יהיה מתאים בתנאים מסוימים, אבל אחרים שם. גורם זה גם ממלא תפקיד חשוב בהבנת הקריטריונים והאיכויות של דיבור טוב.

נכונות

האיכות העיקרית של שיחה טובה,טכני, משפטי, דיבור רפואי וסגנונות אחרים שלו הוא הנכון. זה יכול להיות accentological, סמנטי, פורמלי, סגנונית, וכו 'זה נחשב בהיבט של אורתופדיה ו היווצרות המילה.

תכונות של נכונות דיבור טוב

התקינות הלסקית אינה מתירהיומרה של דיבור או של ז 'רגון. ניסוח מורפולוגי נכון נקבע על פי נורמות דקדוקיות. התקינות התחבירית מבטאת מושגים.

התקינות הסגנונית לוקחת בחשבון ובוחרתאותם ביטויים, מילים וצלילים האופייניים לתקשורת מסוימת. לדוגמה, איכות הדיבור המשפטי טוב לא יהיה זהה עבור סגנון טכני.

סוג דיבור עלית

איכות הדיבור צריכה להיחשב גם מנקודת המבט של הטיפולוגיה שלה. מגוון האליטה הוא הקרוב ביותר לנורמות התקשורת הספרותיות והאתיות.

נושאי סגנון דיבור זה של תקשורת בקלותלהשתמש אוצר המילים שלהם כראוי. זה נהדר בגלל החזקה של ערכים תרבותיים, ספרותיים, מדעיים של האנושות. המוביל של סגנון זה של תקשורת בשל הידע שלו יש אוצר מילים פסיבית גדולה פעילה.

לבעל סוג התקשורת האליטה יש את היכולת לחשוב על מה שהושג באמצעות כיסוי רחב של טקסטים כלליים ותרבותיים. זה עליהם כי אדם כזה הוא מודרך בנאומו.

נושא התקשורת העילית מחדש כל העת את תכונותיו של דיבור טוב ברוסית על בסיס טקסטים סמכותיים, ולא מעיתונים ומטלוויזיה.

הסוג הבינוני-ספרותי

נושאי התקשורת הבינונית-ספרותית הם רוב תושבי ארצנו. אלה אנשים שקיבלו השכלה גבוהה או משנית. תקשורת זו היא התגלמות של תרבות פשוטה.

תכונה ייחודית של סוג זה של דיבורהיא שביעות רצונם של בעליהם עם הידע שלהם, חוסר הרצון לשפר את תרבות הדיבור שלהם או לבדוק את המקורות שמהם מגיע המידע.

התכונות הבסיסיות של דובר דובר טובתקשורתית בינונית נרכשה במוסדות חינוך ולאחר מכן נשכחה, ​​לא השתפרה באופן עצמאי. זה מוביל שגיאות דיבור מערכתיות. לפעמים אנשים כאלה כל כך בטוחים בצדקתם שהם מוכנים להגן על החזון שלהם על כללי הדיבור, אשר לעתים קרובות שונה מהמקובל. במקרה הטוב, כאשר להעיר על שגיאה, בינוני בינוני בינוני סוג התקשורת לא שם לב אליו, ובמקרה הגרוע ייקח את הביקורת באגרסיביות.

המידע הבסיסי שאנשים כאלה מקבלים מהצהרות בעיתונים, במגזינים פופולריים, ברדיו או בטלוויזיה. ידע זה נתפש כבעל יסוד, הם שווים.

זהו סוג של אליטה לא גמורה, שבה קריטריונים ואיכויות של דיבור טוב מכובדים, אבל לא לגמרי.

סוג המדובר

סוג שיחה של תקשורת כמו תת-מינים נפרדים החל להתפתח בשנות ה -90 של המאה הקודמת. הוא מחולק לסוג ספרותי-דיבורי ומוכר-דיבורי.

קריטריונים ואיכויות של דיבור טוב

נושא סגנון התקשורת הזה מקיים את דרכו המדוברת של התקשורת בכל מסגרת, אפילו הרשמית. הם מאופיינים בדיבור מופחת במידה רבה יותר או פחות.

בסוג הספרותי-דיבורי, התקשורת שולטת על "אתה", ובהצהרות המוכרות, המובהקות, המוסיפות.

לנושאי אמצעי תקשורת זה אין מושג,אילו תכונות צריך להיות טוב דיבור. הם רגילים לדבר ברמה הנראית בכל הסביבה שלהם. להיכנס לסביבה חדשה עבורם, אנשים כאלה פשוט לא יכולים לשנות את הדרך בה הם מבטאים את המחשבות שלהם. אחרי הכל, הם פשוט אין להם מודל שונה של התנהגות.

לרוב, סגנונות אלה מופצים על ידי הטלוויזיה, מזמין אנשים בתוכנית לדבר לאנשים המעדיפים תקשורת בצורה של תקשורת.

נורמות אורטוגרפיות ותחביריות

יש דעה כי טעויות כתיב מילים לאימות ולא ניתן לטפל בחומרה משתנה. במקרים מסוימים, עדיף לשנות את הכלל.

דיבור נחשב גם מנקודת המבט של חומרת השגיאות בו. ישנן נורמות המאפשרות חריגה מסוימת.

המפעילים של סוג האליטה של ​​התקשורת הם למעשה לאלאפשר שגיאות כתיב ותחביר. אולי, רק סטיות יחיד לא מחוספס. עם זאת, הבעלים של הסגנון הבינוני הספרותי מאפשרים להם הרבה יותר, שכן הם נדיר להסתכל במילון בעת ​​כתיבת טקסטים, הם אינם משלימים את הידע של הרלוונטיות של סימני פיסוק.

אנשים מתקשרים רק בעזרת סגנונות מדברים יכול לעשות טעויות ברוטו בתחום האיות ופיסוק.

נורמות אורתופטיות

התכונות של דיבור טוב בתחום של אורתופאה נמצאות בנשאים של סוג האליטה של ​​תקשורת.

אילו תכונות צריך להיות דיבור טוב

אם הם משתמשים במתח במילים לאבהתאם לנורמה המקודדת, זה רק בגלל הכללים הרגילים של ההגייה עבור מילה מסוימת מתקבלים בדרך כלל. עם הזמן, כללים אלה הופכים רשמיים.

שגיאות חמורות יותר מתרחשות בדיבורנציגי התקשורת הבינונית. אנשים כאלה יכולים להפר את הנורמות האורתופדיות והפורמטיביות בעת ובעונה אחת. ולאחר מכן, ביטויים מעוותים אלה מועברים על ידי אנשים זה לזה בתקשורת.

לפעמים לדוברי הדיבור המדובר יש פחות שגיאות מקבוצת האנשים הקודמת.

נורמות לקסיקליות וסגנוניות

קשה להגדיר גבולות מקובלים להצהרות במונחים של אוצר מילים וסגנון. זאת בשל התועלת שנוי במחלוקת של השימוש, למשל, מילים מבטאים.

קבילות השימוש במלים מסוימות צריכה להיקבע מנקודת המבט של סגנון הטקסט והז'אנר שלו.

לדוגמה, יש אפילו מילון של ז 'רגוןביטויים. עם זאת, נוכחות של הצהרות כאלה בנאום בישיבות רשמיות יהיה בלתי מתקבל על הדעת. לפעמים במקרים נדירים, סלנג כזה משמש לצביעה רגשית של דיבור. אבל זה צריך להיעשות בזהירות רבה.

אם ניקח בחשבון את איכות הדיבור הטוב, אתה יכוללשפר את סגנון התקשורת שלך. זה צריך להיות מתאים ולקחת בחשבון את תנאי הסביבה. הדיבור חייב להיות ברור ויעיל הן עבור הנמען והן לנמען. היא יוצרת את המחשבה, את תודעת האדם. שיפור תרבות התקשורת יעזור ללמוד את מקורות המידע הבסיסיים, את התפתחות הספרות והאמנות בעולם. אל תיקח מידע ממקורות מפוקפקים ולא מאומתים. יש לשפר את האדם. בתחום הדיבור שלו, זה פשוט הכרחי.

טוען ...
טוען ...