דיפוזיה היא ...

השכלה:
טוען ...

דיפוזיה היא (פיזית) פיזור,מתפשטת, מתפשטת. מבחינה פיזית, מושג זה מאפיין את תהליך העברת האנרגיה או החומר מאזור מרוכז מאוד לאזור עם ריכוז נמוך יותר. התופעה הנפוצה ביותר שבה קשורה דיפוזיה היא ערבוב של מולקולות גז (לדוגמה, כאשר ניחוח של רוחות מתפשט באוויר) או נוזלים. אותו תהליך ניתן לראות מוצקים. לדוגמה, אם קצה המוט חשמלית או מחוממת, אזי החום (או המטען) יתפשט בהדרגה מהקטע החם אל הקרה. באותו הזמן אם אתה לוקח אובייקט מתכת, החום יתפשט במהירות מספקת, ואת זרם חשמלי - באופן מיידי. אם מוט עשוי חומר סינתטי, אז התפשטות תרמית ימשיך לאט, בעוד התפשטות חשמלי יהיה איטי יותר. דיפוזיה של מוצקים מתרחשת בקצב איטי אף יותר.

יש לציין כי מונח זה (כמו רבים אחרים) משמש כיום לא רק בפיזיקה.

יש, למשל, מושג כזה כמו דיפוזיהחידושים. זהו תהליך שכזה, שבו העברת החדשנות לגופים כלכליים על גבי ערוצי תקשורת מתבצעת בזמן. במקרה זה, דיפוזיה היא התפלגות מידע, המהירות והצורה שלה תלויים בערוצי התקשורת המשמשים. חשיבות רבה הן תכונות התפיסה של המידע על ידי הנושאים העוסקים בפעילות הכלכלית, וכן על יכולתם להשתמש במידע המתקבל בפועל. עם התפוצצות של חדשנות, כבר שולט פעם אחת ויישם ביישוב אחר, במקומות חדשים ותנאים מספר הצרכנים והיצרנים גדל. המשכיות התהליך מעצבת את הגבולות והצורות של התפשטות החידושים בכלכלת שוק.

מומחים לציין כי בתנאים של התייחסותדיפוזיה של הפעילות הכלכלית היא מחזורית. במקביל, יישום של כל התהליך של מבוא והפצה של חידושים מחולק לשלבים מסוימים: מחקר בסיסי ויישומי, פיתוח ועיצוב, בנייה, פיתוח, כמו גם ייצור תעשייתי, שיווק ומכירות.

דיפוזיה תרבותית היא מושגמשמש בתחום החברתי. מאפיין הגדרה זו של תהליך החדירה ההדדית של תכונות מסוימות מקבוצה חברתית אחת לאחרת כאשר הם באים במגע. במקרה זה, דיפוזיה לא יכול להשאיר כל חותם על כל התרבויות אינטראקציה. עם זאת, ייתכן שחדירה גורמת להשפעה חזקה ושווה (או חד צדדית). הערוצים שבאמצעותם עובר דיפוזיה הם בעיקר תיירות, הגירת אוכלוסייה, מלחמה, סחר, כנסים מדעיים, ירידים ותערוכות, חילופי מומחים וסטודנטים.

התפשטות החידושים בתחום החברתי יכולה להתבצע בשני כיוונים: אופקית או אנכית.

חדירה אופקית (דיפוזיה בין-קבוצתית) מצוינת בין פרטים, קבוצות שוות מעמד.

התפשטות אנכית מתרחשת בין נבדקים בעלי מעמד לא שוויוני. תהליך זה נקרא דיפוזיה ריבוד.

החברה המסורתית מאופיינת בהיריםמסומנת קיטוב סימבולי של האוכלוסייה. על פי מספר מתרבים, המעמד הבינוני נחשב לדוגמה של אורח חיים וסגנון היום (הן למעמד הגבוה והן למעמד הנמוך).

דיפוזיה תרבותית מביאה את החברה כתכונות חיוביות ושליליות. לפיכך, התפשטותן של תפיסות חיים גבוהות באמצע (ובמיוחד) של שכבות נמוכות יותר פירושה, מצד אחד, חינוך ודמוקרטיזציה של העם. מצד שני, תרבות גבוהה במקרה זה ניתן לראות באופן פרימיטיבי נעלם.

טוען ...
טוען ...