דוגמאות למהפכה ברוסיה ובצרפת

השכלה:
טוען ...

המהפכה, כדרך להשפיע על הילידיםשינוי הסדר הקיים, מתחילים לדאוג בראש ובראשונה מ סוף המאה ה XVIII. ככלל, המהפכות העיקריות, הנקראות אלה הגדולות, סימנו את המעבר מהצורה המלוכנית של השלטון אל הרפובליקני. סוג זה של הפיכה הוא טומן בחובו קורבנות רבים. כל הדוגמאות הידועות של המהפכה הן חלק טרגי בהיסטוריה של כל מדינה. ננתח את ההפיכות הנפוצות ביותר וננסה לענות על השאלה אם מותם של אנשים שנתנו את חייהם לרעיון היו לשווא או לא.

המהפכה: הגדרת המושג

ראשית, עליך להגדיר את המונח"המהפכה", כי זה לא רק טרנספורמציה, אלא שינוי קיצוני, מאופיין ארעיות. באופן כללי, מושג זה שייך לא רק להיסטוריה. יש מהפכות במדע (איזו תגלית חשובה מאוד), בטבע (השינוי הפתאומי בכל הפרמטרים, לרוב אלה הגיאולוגיים), בהתפתחות החברתית (מהפכה תעשייתית או תרבותית).

תהליך זה צריך להיות מובחן דומהאבל שונה בשיטות ובתנאים. לכן, המונח "אבולוציה" פירושו שינוי הדרגתי, איטי מאוד. קצת יותר מהר הוא תהליך הרפורמה, אבל אין לה אפקט ברק, והשינויים הם לא כל כך משמעותי.

דוגמאות למהפכה

יש להבחין בין המונחים "מהפכה""הפיכה". מבחינה אטימולוגית, הם קשורים, משום ששורש חוזר מתורגם בלטינית ומשמעותו "מהפכה". עם זאת, מושג המהפכה הוא נרחב יותר, הוא נוגע לשינויים בכל תחומי החיים הציבוריים, בעוד הפיכה, למעשה, היא רק שינוי כוחו של שליט אחד למשנהו.

הסיבות למהפכות

מדוע יש תנועות מהפכניות? מה דוחף אנשים להסתבך באירוע טרגי שכזה, שלוקח אלפי חיים?

מהפכת 1905
הסיבות מוכתבות על ידי גורמים רבים:

  1. חוסר שביעות רצון מהמנגנון הביורוקרטי והאליטה על ידי צמצום התנועות הכלכליות. היא מתרחשת על רקע הירידה הכלכלית.
  2. מאבק פנימי בין האליטות. אז זה קורה כי השכבות הגבוהות ביותר של החברה הם מבנים סגורים למדי, לפעמים חלוקת כוח. מאבק זה עלול להפוך למהומה אמיתית, אם אחד האליטות יגייס את תמיכת העם.
  3. הגיוס המהפכני. אי שקט ציבורי שנגרם על ידי חוסר שביעות הרצון של כל המגזרים של החברה - מן האליטה לתחתית מאוד.
  4. אידיאולוגיה. צריך לחזק כל מהפכה שיש לה בקשה להצלחה. במרכז יכול לעמוד עמדה אזרחית, הוראה דתית או אחרת. המאבק נגד העוול שנעשה על ידי השלטונות הנוכחיים ומערכת המדינה יהיה משותף.
  5. דינמיקה חיובית במדיניות החוץ. מדינות בעלות הברית מסרבות לקבל את הכוח הקיים ולתמוך בו.

לכן, בנוכחות אלה חמישה פריטיםהמהפכה יכולה להיחשב מוצלחת. דוגמאות למהפכות מבהירות כי כל חמש הנקודות לא נצפות תמיד, אך רובן מתרחשות בסביבה כה לא יציבה.

ייחודן של מהפכות רוסיות

שינויים קרדינליים בתחום הסוציו-אקונומיהסדר הוא טמון במדינות רבות. דוגמאות למהפכה ניתן למצוא כמעט בכל מדינה אירופית, בארצות הברית. עם זאת, בשום מקום היא לא הביאה תוצאות טרגיות כאלה כמו ברוסיה. כאן, כל מהפכה רוסית יכולה לבטל לא רק את מערכת המדינה, אלא גם את המדינה עצמה. מהן הסיבות?

ראשית, היחסים המיוחדים בין השלביםסולם היררכי. ביניהם לא היה שום "זיקה", כוח האליטה היה קיים לחלוטין מלבד העם. מכאן, הדרישות הכלכליות המשוערות של הרשויות לשכבות הנמוכות, שרובן היו מתחת לקו העוני. הבעיה לא היתה ההתעניינות העצמית המוגזמת של השכבות העליונות, אלא חוסר האפשרות להתחקות אחר חיי "המעמדות הנמוכים" בגלל מנגנון מינהלי לא מושלם. כל זה הוביל לכך ש"ראש "הממשלה נאלץ להכפיף את העם בכוח.

שנית, האינטליגנציה המתקדמת, המטפחת רעיונות מהפכניים, ייצגה את המכשיר הבא מדי אוטופי בגלל חוסר ניסיון בניהול.

כמו כן יש להביא בחשבון את המוזרויות של המנטליות של האיש הרוסי, המסוגל לסבול דיכוי במשך זמן רב, ואז "להתפוצץ" בעת ובעונה אחת.

תכונות אלה הפכו לקרש קפיצה של הבולשביזם שהובילה המהפכה הרוסית.

1905: המהפכה הראשונה

המהפכה הראשונה ברוסיה התרחשה בינואר 1905. זה לא היה מהר מאוד, זה הסתיים רק ביוני 1907.

תנאים מוקדמים היו הירידה במשקתעריפים תעשייתיים, כישלון היבול, חוב ציבורי עצום שנצבר לממדים עצומים (המלחמה עם תורכיה אשם בכך). נדרשה רפורמה בכל מקום: החל בניהול האדמיניסטרטיבי בשטח ועד ביצוע שינויים במערכת המדינה. לאחר ביטול הצמיתות, נדרשה מערכת הניהול התעשייתי. עבודתם של האיכרים היתה מועטה, משום שהיתה ערבות הדדית, קרקע קהילתית והפחתה מתמדת של ההקצבות.

מהפכת 1917

יש לציין כי מהפכת 1905 קיבלה מימון טוב מבחוץ: נותני חסות לארגוני טרור ומהפכנים הופיעו במהלך המלחמה עם יפן.

מרד זה אפף את כל שכבות החברה הרוסית - מן האיכרים ועד האינטליגנציה. המהפכה נועדה לנתק את כל שרידי מערכת הפיאודלים, להכות באוטוקרטיה.

תוצאות מהפכת 1905-07

לרוע המזל, המהפכה של 1905 נדחקה, היא נכנסה לתולדות ההיסטוריה כבלתי גמורה, אך היא הובילה לשינויים חשובים:

  1. הוא נתן תנופה לפרלמנט הרוסי: גוף זה של ממשל המדינה הוקם.
  2. כוחו של הקיסר היה מוגבל על ידי הקמתה של הדומה הממלכתית.
  3. על פי המניפסט של 17 באוקטובר, חירויות דמוקרטיות ניתנות לאזרחים.
  4. המצב ותנאי העבודה של העובדים השתנו לטובה.
  5. האיכרים נקשרו פחות לארצם.

מהפכת פברואר 1917

מהפכת פברואר 1917 היתההמשך אירועי 1905-1907. באוטוקרטיה, לא רק השכבות התחתונות (עובדים, איכרים) מאוכזבים, אלא גם את הבורגנות. רגשות אלה החריפו מאוד על ידי המלחמה האימפריאליסטית.

כתוצאה מההפיכה בניהול הממשל הציבורי הוא שינוי משמעותי. מהפכת 1917 היתה טבע בורגנית-דמוקרטית. עם זאת, היתה לו זהות מיוחדת. אם ניקח דוגמאות למהפכה מסוג זה במדינות אירופיות, נראה כי האנשים העובדים היו הכוח המניע, והמערכת המלוכנית שקדמה ליחסים הקפיטליסטיים (הם החלו להתפתח מיד לאחר השינוי במדינה) הופשטה. והאנשים העובדים היו המנוע של התהליך, אבל הכוח עבר אל הבורגנות.

המהפכה הרוסית

באימפריה הרוסית, הכול לא היה כך: יחד עם ממשלה זמנית בראשות עולים מהמעמד העליון של הבורגנות, מתעוררת ממשלה חלופית, הסובייטים, מקבוצת הפועלים והאיכרים. כוח כפול זה היה קיים עד אירועי אוקטובר.

התוצאה העיקרית של מהפכת פברואר 1917 היתה מעצר משפחת המלוכה והפלת האוטוקרטיה.

מהפכת אוקטובר 1917

דוגמאות למהפכה ברוסיה עומדות בראשן,ללא ספק, המהפכה הסוציאליסטית הגדולה באוקטובר. זה שינה באופן קיצוני את הקורס לא רק של ההיסטוריה של רוסיה, אלא של העולם. אחרי הכל, אחת התוצאות שלה היא דרך לצאת מן המלחמה האימפריאליסטית.

המהפכה של המהפכה היתה כדלקמן: הממשלה הזמנית הועברה, והכוח במדינה עבר לבולשביקים ולשאר השמאלנים. בראש ההפיכה היה ו 'לנין.

מהפכות גדולות

כתוצאה מכך, חלוקה מחדש של כוחות פוליטיים: כוחו של הפרולטריון נעשה עליון, הקרקעות ניתנו לאיכרים, והמפעלים היו בהנהלת הפועלים. היתה גם תוצאה עצובה וטרגית של המהפכה - מלחמת אזרחים שחילקה את החברה לשתי חזיתות מתנגשות.

תנועה מהפכנית בצרפת

בדיוק כמו באימפריה הרוסית, בצרפתהתנועה להפלת האוטוקרטיה היתה מורכבת ממספר שלבים, הארץ עברה את המהפכות הגדולות שלה. בסך הכל, היו 4 סיפורים שלה, התנועה החלה בשנת 1789 עם המהפכה הצרפתית הגדולה.

מהפכות גדולות

במהלך ההפיכה הזאת אפשר היה להפילהמלוכה המוחלטת ולבסס את הרפובליקה הראשונה. עם זאת, הדיקטטורה המהפכנית של ג'ייקובין, המהפכנית, לא יכלה להימשך זמן רב. כוחה הסתיים בהפיכה נוספת בשנת 1794.

המהפכה ביולי 1830 נקראת בדרך כלל "שלושהימים נפלאים ". היא התבססה על שלטונו של המלך המלכותי לואיס פיליפ הראשון, "המלך האזרחי", שבסופו של דבר ביטל את זכותו הבלתי משתנה של המלך להעביר חוקים.

מהפכת 1848

מהפכת 1848 קובעת את השניהרפובליקה. זה קרה משום שלואי-פיליפ אני התחלתי בהדרגה לצאת מן האמונות הליברליות המקוריות. הוא מוותר על כס המלוכה. מהפכת 1848 אפשרה בחירות דמוקרטיות במדינה, שבמהלכה בחרו העם (כולל עובדים ושכבות "נמוכות יותר") של לואי נפוליאון בונפרטה, אחיינו של הקיסר המפורסם.

הרפובליקה השלישית, שהסתיימה לעדהמונרכית של החברה, הוקמה בצרפת בספטמבר 1870. לאחר משבר ממושך של כוח, נפוליאון השלישי מחליט להיכנע (אז היתה מלחמה עם פרוסיה). המדינה הערופה עורכת בחירות באופן דחוף. הממשלה עוברת לסירוגין ממלוכנים לרפובליקנים, ורק ב -1871, באופן חוקי, צרפת הופכת לרפובליקה נשיאותית, שבה השליט הנבחר של העם נמצא בשלטון כבר 3 שנים. מדינה כזו קיימת עד 1940.

טוען ...
טוען ...