קורסק נשק: תיאור ומשמעות

השכלה:

כל התנחלות גדולה במדינה שלנויש סמליות הרשמי שלה. מתי ובאיזו נסיבות הופיע מעיל הנשק של קורסק? ננסה למצוא את התשובה הנכונה לשאלה זו ולהסביר את משמעותה על פי הכללים והקדושים הראלדיים.

רקע היסטורי

סמל של קורסק
על פי מסמכים היסטוריים, המעיל של קורסקאושרה על ידי קתרין השנייה בשנת 1780. מה מסקרן, באותה צורה, סמל זה נמצא באנדרטה המפורסמת של 1729. מתי הופיע מעיל-הקרב של קורסק? בחפירות הארכיאולוגיות בפסקוב התגלה יציקת נחושת. על אחד מצדיו אפשר לראות את הדימוי המוכר של מעיל הזרועות של קורסק. בצד השני הכתובת "גראד קורסק, 1700". לפיכך, ניתן להסיק כי סמל זה קיים לפחות שלוש מאות שנים.

תיאור מעיל הנשק ודגל קורסק

סמל של נשק
איך נראה המעיל של קורסק? זהו מגן מלבני צרפתי עם בסיס חד. השדה הראשי של צבע אפור (כסף) הוא הצטלבו בעקיפין על ידי רצועה כחולה, שעליו מתוארים שלושה חצאי מעופפים של צבע לבן. ציפורים שנתפסו על סמל המדינה של העיר אינו מקרי. פעם באזור קורסק היו הרבה חוגלות. על פי כמה היסטוריונים, אוכלוסייה גדולה של ציפורים אלה נתן את העיר שם, אבל התיאוריה הזו אינה מאושרת.

מנקודת מבט של הראלדריה, חשיבות רבה עבורלכל סימן יש ערכת צבעים שנבחרה. הצבע הכסוף במעיל קורסק מציין את החסד והטוהר של מחשבותיהם של אנשי העיירה. הצבע הכחול מסמל את הרכות, את הגדולה ואת האמת. בגירסה המלאה, סמל קורסק ממוסגר על ידי עלי אלון מוזהבים, עטופים בסרט כחול. על גבי הכתר כתר המגן, חיבור עם זרזי אלון עם סרטים אדומים. כמו כן, סמלים רבים אחרים של הערים הרוסית נעשים.

קורסק גאה בדגל שלה. זוהי בד מלבני, מסודר אופקית עם יחס גובה-רוחב של 2: 3. בחלק העליון והתחתון של הדגל הם פסים אדומים גדולים באותה מידה. בחלק המרכזי - שלוש רצועות צרות יותר של כסף, צהוב ושחור צבעים. פסים אדומים מסמלים המשכיות של פעמים. כסף מדבר על הרוחניות של האוכלוסייה, צהוב - על חקלאות מפותחת, שחור - על הפוריות של קרקעות מקומיות. בחלק המרכזי של הדגל אנו רואים את מעיל הזרוע של העיר, ממוסגר על ידי עלי אלון ועטור כתר.

סמל של קורסק בברית המועצות

עם כניסתו של הכוח הסובייטי, רביםשמות גיאוגרפיים וסמלים רשמיים של התנחלויות. מה סקרן: מעיל הנשק של קורסק לא עבר שינויים משמעותיים. בנוסף למחיצות, הופיעו על המגן, חצי מהציוד ואת סליל החוטים, המסמלים את תעשיית האזור המתפתחת בקצב מהיר. בחלק העליון של המגן הונח שם העיר.

בצורה זו נמשך מעיל הנשק של קורסק עד 1992, ולאחר מכן אושרה רשמית הגרסה ההיסטורית של סמל העיר הראשי.

עובדות מעניינות על הסמלים של אזור קורסק

מעילי נשק של ערי רוסיה
על פי כמה מקורות לא רשמיים, בבעידן הסובייטי, לא כל הפקידים שמחו עם המראה של סמל קורסק. אחד האמנים שעבדו על התיקון שלו, בא עם הסבר גאוני. תמונה של ציפורים לבנות הוא הציע לשקול את סמל לאחדות של שלושת המנהיגים המרכזיים של התנועה הקומוניסטית. אז חוגלות הפכו חברים של מרקס, לנין וסטלין. היום, המעיל של נשק של קורסק, בתיאור שבו אתה יכול למצוא במאמר שלנו, שוב סמל באזור שלהם ואת האנשים, לא רעיון פוליטי. סימן היסטורי משקף את ההיסטוריה ואת המאפיינים של האזור.