החיים הפוליטיים של החברה. הרעיון. טפסים. פונקציות

חדשות וחברה
טוען ...

מדינה עצמאית שיצאה לדרךדמוקרטית, מגדירה את העדיפות האנושית העיקרית שלה, את זכויותיה וחירויותיה, המעוגנות בחוק היסוד (החוקה). אבל לפעמים החיים הפוליטיים בחברה רותחים באלימות כה רבה, עד כי סדרי העדיפויות העיקריים נשכחים.

בהיותו חלק מן הדיסציפלינות של מדע המדינה, הסוציולוגיה והפסיכולוגיה הפוליטית, ניתן לראות את החיים הפוליטיים במובן רחב ובמשמעות צרה.

במובן הרחב, החיים הפוליטיים של החברה -סדרה של תהליכים ותופעות בחברה המשפיעים על המצב הפוליטי הכללי. במובן הצר, החיים הפוליטיים הם דרך לאינטראקציה בין נושאי החיים הפוליטיים, הכוללים אזרחים, ארגונים ציבוריים ומפלגות פוליטיות, רשויות חקיקה וממשלתיות.

המכשירים העיקריים של אינטראקציה בין נושאים בחיים הפוליטיים הם הסמכות המחוקקת והמבצעת.

החיים הפוליטיים בחברה המודרנית הם מאודהיא רוויה ומגוונת, המתעוררת על ידי מספר עצום של מוסדות פוליטיים המונחים על ידי פעולות פוליטיות שונות. יש חשיבות רבה גם במבנה המוטיבציוני המורכב של בני האדם המודרניים: בעלי אוריינטציות ערכים, העדפות ואינטרסים שונים, ההתנהגות הפוליטית שלהם נעשית מגוונת.

בצורתו הפוליטית החיים יכולים להיות רגועים ורוויים.

חיים פוליטיים רגועים מאופייניםיציבות התפקוד של מוסדות פוליטיים, שמירה על שלמות החברה והיציבות הפוליטית. מערכת פוליטית מבוססת היטב משפיעה באופן שמרני על המשתתפים ביחסים פוליטיים, אשר מעכבת את המודרניזציה שלה בתנאים של התקדמות העולם.

חיים פוליטיים רוויים מאופייניםפריצת דרך של יחסים מבוססים בחברה, המוליכה למחאה מהחברה, מהומות וככלל, היווצרותם של מוסדות פוליטיים חדשים. נקודת המפנה בחברה פוליטית ומבוססת יש השפעה חיובית על הכנסת טכנולוגיות חדשות, מתקדמות, הוא מקדם את הצמיחה של התרבות הפוליטית והדמוקרטיה.

חיים פוליטיים - שילוב של האינטרסים של שכבות שונות של האוכלוסייה, הפעילות של ארגונים ציבוריים ומפלגות פוליטיות, תנועת קבוצות חברתיות ופוליטיות.

החיים הפוליטיים הם מגוונים ורבגוניים, ולכן ניתן לסווגם לפי כמה סימני אפיון:

- בתחום הפעילות: חברתי, תרבותי, כלכלי, לאומי, צבאי;

- בקנה מידה: אזורי, מקומי, בעולם, בינלאומי;

- על ידי oblast: מדיניות החוץ והבינלאומי.

הפונקציה הפוליטית העיקרית של החברההחיים הפוליטיים הם היווצרות ישירה של רשויות ציבוריות באמצעות בחירות ומשאל עם. ההבדל בין משאל העם לבין הבחירות הוא שהראשון הוא לקבוע את רצון העם, והשני הוא ביטוי ישיר לרצון האזרחים.

הפוליטיקה והחברה קשורים זה בזה באופן הדוקאופי המופע. החיים הפוליטיים של כל חברה נבדלים על ידי הדינמיות, המגוון, המורכבות של התופעות המתפתחות על המרחב החברתי, כולל היחסים הפוליטיים. אנו מוסיפים את תפקידיו העיקריים: חלוקה מחדש של טובין ציבוריים, ביטוי האינטרסים של כל השכבות החברתיות, שמירה על אחדות החברה ושלמותה, הרמוניזציה של האינטרסים, הפונקציה המגייסת.

ראוי גם לציין כי יחסי המדיניותוהחברה אינה פשוטה ופשוטה. על פי הסטיה הקלה ביותר מהמסלול הקבוע, הרשויות יכולות להפגין את חוסר האונים שלהן, שבסופו של דבר יכול להוביל לחוסר יציבות חברתית, לסכסוכים ולהרס החברה.

טוען ...
טוען ...