אזור נופש ירוק. יערות הירוק

חדשות וחברה
טוען ...

האזור הירוק הוא חלק בלתי נפרד מכל עיראו יישוב אחר. זהו שטח מחוץ לגבולות העיר, הכבושים על ידי יער פארקים, יערות וביצוע פונקציות מגן היגיינה סניטריים. אזורים כאלה יוצרים חגורת יער מגוננת ולעתים קרובות משמשים מקום לאנשים להירגע.

אזור ירוק

פונקציות ופונקציות עיקריות

סיווג את האזורים הירוקים בהתאםהמבנה והמטרה של השטח. בתוכם מוקצים אזורים ירוקים מוגנים במיוחד. כמו כן הם כוללים מונומנטים טבעיים, מקדשים, יערות סביב מתחמי בילוי ושטחים אחרים עם מגבלות סביבתיות מסוימות.

מערכות אקולוגיות כאלה מבצעות מספר תפקידים רציניים, ובהם:

  • שיפור מצב הסביבה, קרי: העשרה של אוויר עם חמצן, הפחתת מיקרו אקלים ומשטר קרינה של העיר, הפחתת רמת אבק אוויר וריכוז של כימיקלים מזיקים בו.
  • פנאי. האזור הירוק יוצר תנאים אופטימליים לאנשים להירגע באוויר הפתוח.
  • הגנה מפני התחממות יתר של אדמה, קירות מבנים ונתיבי ברגל.

בנוסף להיגיינה ולתברואהפונקציות, אזורי ירוק יש גם משמעות אסתטית. שטחים כאלה משמשים לבניית אזורי מגורים יוקרתיים, המעידים על תפקידם האדריכלי והתכנון החשוב.

שטח המטעים הירוקים

מטעים ירוקים, המייצגים אוסף של עצים ושיחים צמחים עשבוניים באזור מסוים מחולקים לקבוצות של שימוש כללי מוגבל.

אזור של מטעים ירוקים
הראשון כולל סוללות, שדרות, כיכרות, פארקים בעיר, פארקי יער. הקבוצה השנייה מיוצגת על ידי קטעים של בתי ספר, מבני ציבור, ספורט ומכלולי ילדים, אזורי מגורים.

ללא קשר לקטגוריה היעד, אזור ירוקמשחק תפקיד דומיננטי בתהליך של יצירת תנאים אופטימליים לאדם. זה חל לא רק על טיהור האוויר מן המזהמים, אלא גם כדי להפחית רעש, רטט, הגנה מפני רוחות. לנטיעות הירוקות יש השפעה חיובית על מערכת העצבים האנושית, אשר יש לה השפעה מועילה על פרנסתה של האוכלוסייה.

אזור בילוי ונופש

הצורך אדם לנוח תמיד קיים, ללא קשר למקום מגוריו.

אזורי בילוי ירוקים

עם זאת, הביקוש לבילוי חוצות עולה בהתאם לרמת החיים של האוכלוסייה. כמו גם צומח, דרישות הארגון של שאר המדינה להגדיל.

בין התחומים הפונקציונליים העיקריים emitפנאי, שתפקידו ליצור יער צומח חי העונה על הצרכים של נופש המוני של האוכלוסייה. לכן, אזורי בילוי ירוק לענות על הדרישות של בריאה, מנוצה, ולכן, עם תכונות סניטריים, היגייני ואסתטי, מנוחה.

הערך של יערות ירוקים

היערות של האזור הירוק הם אוסףמטעי יער באזור הפרברים מחוץ לגבולות העיר. מערכות כאלה לשחק תפקיד הגנה על הסביבה ולספק תנאים מועילים לבילוי. בהתאם לעוצמת הביקורים של האוכלוסייה, הזמינות של רשת התחבורה, המרחק מההתנחלות והרכב המינים, נבדלים בין היתר:

  • פארק יער;
  • ייעור.

הראשון הוא השטח הסמוך להתנחלות ומיועד למנוחה קצרה.

יערות ירוקים
פארק היער מאופיין בציוריתנופים, נוכחות של גופי מים ודרכי תחבורה. גם בתוך חלק זה יש אזורים נפרדים: הליכה, זיכרון, היסטורי, וגם אזור בילוי פעיל. חלק הייעור ממוקם מחוץ לעיר ומבצע בעיקר תפקיד סניטריים וסביבתיים הגנה.

היבטים משפטיים של שטחים פרבריים

בין המרכיבים העיקריים של המשטר המשפטי של אזורים ירוקים, ישנם איסורים על:

  • כלכלית ופעילויות אחרות הפוגעות באופן מהותי בביצוע התפקידים העיקריים של תחומים אלה;
  • ציד וניהול החקלאות, פיתוח של משקעים מינרליים;
  • שימוש בסמים רעילים כדי להגן על השתילים ולהגן עליהם.

תכונות של רבייה של יערות, שלהםשימוש והגנה נקבעים על ידי הגוף המנהל הפדרלי. ההגנה על הקרן הירוקה כוללת ארגון של מערכת של אמצעים שמטרתם שימור ותפקוד תקין של אזורים ירוקים, הבטחת נורמליזציה של המצב האקולוגי ויצירת סביבה חיובית. כמו כן, אזור ירוק מוגבל על ידי הזמינות של אזורים מסוימים לבילוי ביקורים המוניים לאוכלוסייה.

גינון

לאחרונה, את התפקיד של שטחים ירוקים כמשאבאזורי בילוי גדל באופן משמעותי. על מנת לשמר את ההשפעה החיובית של שטחים אלה ולמנוע את ההשפעה השלילית של הגורם האנושי, יש צורך במערכת ניהול יער מתוכננת היטב, מתוכננת היטב. זה התפקיד החשוב הברור של גינון אזורים גינון. המטרה העיקרית של שיפור כזה היא פיתוח של אמצעים משולבים כדי להבטיח את היציבות והגנה על המאפיינים של phytocenoses יער.

שטח ירוק

הפעילויות כוללות שימורפעילות, תקנת נוכחות, שיפור אזורי הפנאי הירוקים. באזורים של ביקורים המוניים ליצור תנאים לבילוי של האוכלוסייה: הם מסדרים משחקים, מגרשי ספורט, רשת נתיב צפופה מונח, חניה תחבורה מצויד. בנוסף, האזור הירוק, האתר שבו הוא מקום נופש קצר של האוכלוסייה, דורש ניקוי קבוע של עץ מת ופח אשפה. כל פעילות מתבצעת תוך לקיחה בחשבון את הקיימות של שטחים ירוקים כדי מתח אנתרופוגני.

גבול הגבול

מבוסס על תיעוד תכנון עירונילהגדיר את הגבול של האזור הירוק. זה, בתורו, מתבצעת תוך לקיחה בחשבון את האינטרסים של האוכלוסייה, עיריות ונושאים של תכנון עירוני.

גבול גבול ירוק

ייעוד שטח הפרבריםשהוצגו בתכניות עירוניות משולבות טריטוריאליות. בנוסף לפרויקט ליצירה ופיתוח של ייעור, המלצות נעשים כדי לבסס את גבולות האזור הירוק. כמו כן, שבילים, כבישים, נחלים ונהרות יכולים לשמש גבולות רבעוניים בעת הגדרת שטחים ירוקים.

עבור ערים ועיירות הממוקםאזורים חסרי עצים, במקום אזור ירוק יש לספק רצועת מגן ירוק רווחים, הממוקם בצד הרוחות השוררות. רוחב של להקות כאלה הוא יחיד עבור מיקומים ספציפיים.

טוען ...
טוען ...