תמיכה ממשלתית של עסקים קטנים ברוסיה ובחו"ל

חדשות וחברה
טוען ...

במדינות זרות, תמיכה ממשלתיתעסקים קטנים היא מערכת ניהול עצמאית עצמאית של מדיניות חברתית וכלכלית. זה קיים בשל העיקרון של יצירת התנאים הטובים ביותר לפיתוח עסקי. הרעיון של תמיכה ביזמות הוא האינטרסים הלאומיים והפאן אירופיים של הקהילה המגדירים את המטרות והעקרונות החשובים עבור ארגונים.

תמיכה ממשלתית של עסקים קטנים
תמיכת המדינה בעסקים קטנים מאפשרת לנו לזהות תכונות מסוימות הזמינות בכל מדינה, תוך ויתור על מאפיינים לאומיים.

1. מעשים משפטיים המגדירים את יעדי המדיניות הציבורית ומסדירים את סוגיות התמיכה העסקית. כמו כן נכללות כאן המשימות והפונקציות של הגופים השולטים, יחד עם מנגנון היישום שלהם.

2. הקמה של יחסי גופים ממלכתיים ברמות שונות עם עמותות ואיגודים המבטאים את האינטרסים של היזמים, כך שיובאו בחשבון עמדותיהם בקבלת ההחלטות.

3. חלוקה רציונלית של אחריות בין הרשויות.

4. תמיכת המדינה של עסקים קטנים יש מערכת שפותחה של ארגונים ממשלתיים ומוסדות מיוחדים המבטיחים את מילוי כל המשימות בתחום קידום העסק.

5. תמיכה כספית: הקצאת הקצאות מתקציב המדינה, תמריצי מס, יצירת אשראי, מוסדות פיננסיים, ביטוח.

תוכנית המדינה של תמיכה עסקית קטנה
תמיכה של ארגונים מסייע להאיץ אתפיתוח כלכלי של המדינה, להעלות את רמת התעסוקה של האוכלוסייה ולהבטיח סביבה תחרותית בריאה. לשם כך, תוכניות ממוקדות מפותחות עם אמצעים לתמוך ביזמות באמצעות סובסידיות, הלוואות והטבות.

תמיכה ממשלתית של עסקים קטנים ברוסיההיא מעסיקה כ 20% מהאוכלוסייה הפעילה (כלכלית), אשר שלוש פעמים נמוכות יותר מאשר במדינות מערב אירופה. עם זאת, הדעה הרווחת של עסק קטן מעידה על ההתפתחות החיובית שלה בתחום סחר הקייטרינג. הדבר מעיד כי תחומי העיסוק העיקריים שלה עסק יש תמיכה ממשלתית.

תכונה של התפתחות היזמות ברוסיה היא אחוז מדהים של שטח "צל". זה בערך 40-50% מהמחזור האמיתי של העסק. וזה אומר כי חלק מהמשאבים שיכולים לשמש כדי לפתור את משימות המדינה, "לשכב" איפשהו בצד.

תוכנית המדינה לתמיכה בעסקים קטנים יש כמה תכונות ייחודיות.

תמיכה ממשלתית של עסקים קטנים ברוסיה

1. שילוב פעילויות שונות בתוך אותו ארגון, כלומר, היעדר מודל פיתוח מוצר אחד.

2. תת-פיתוח של המערכת המארגנת.

3. חתירה לפעילות עצמאית, ואילו ארגונים זרים פועלים בעיקר בתנאי זיכיונות וקבלנות משנה.

היזמות ברוסיה יכולה להתקיים במגזר השירותים, או בשיתוף עם מבנים גדולים. בתחומים אלה, ניתן לממש פוטנציאל גדול.

טוען ...
טוען ...