סף הרווחיות הוא הבסיס לעבודה של החברה

חדשות וחברה
טוען ...

סף הרווחיות הוא הרווח ממכירות,אשר מכסה לחלוטין את כל העלויות של התאגיד. יש לזכור כי חברה זו אינה מקבלת רווח, אך היא אינה נשארת במחירי הפסד. במילים אחרות, ניתן לומר כי זהו מדד אפס, המהווה סימן לכך שהארגון פועל, אך רק מחזור הכסף הוא "נתון-מקבל", ללא דליפות ותשלומים.

סף הרווחיות

התיאוריה הטהורה

ציור אנלוגיה עם מתמטיקה, שבלעדיהקשה מאוד לדמיין את המשק, אנו מגיעים למסקנה כי סף הרווחיות הוא אפס. ערך גבול זה אינו סימן טוב או סימן רע. באיזו דרך הדברים ינועו קדימה, תלוי במצב הספציפי. אם העסקה הבאה של המיזם תצליח, יחרוג מסף הרווחיות, כלומר, ההכנסות יתקבלו. אם העסקה waxes או נכשל מסיבות אחרות, אינדיקטור זה יהיה מתחת לאפס, כלומר עובד הפסד.

אנו מבצעים חישוב קצר

כמו כן יש לציין כי סף הרווחיותהוא סכום המרכיבים שבהם הוא מחושב. ראשית, עלויות קבועות נקבעות, אשר אינן תלויות בהיקפי הייצור. ביניהם ניתן שם שכר דירה של הנחת היסוד, שירות של ציוד, השכר לעובדים, וכו 'לאחר חישוב עלויות משתנות. הם תלויים בהיקף התפוקה, וכן להשפיע השפעה נוספת.

- נוסחת סף רווחיות

איך הדברים עומדים בפועל

מודרני הנושים התומכים קטניםוארגונים גדולים, תמיד לחבר מושגים כאלה כמו סף הרווחיות ואת המרווח של כוח פיננסי. ההסבר הוא הרבה יותר פשוט ממה שהוא נשמע: זה אומר כי ההכנסות של החברה עולה על סף זה אפס מאוד, אשר מראה כי העבודה היא לא אובדת עצות. אחרי הכל, כל נותן החסות חשוב לדעת כי החברה תוכל לא רק לשלם ריבית על השימוש בכספי אשראי, אלא גם לפרוע את החוב העיקרי בתוך התקופה המוסכמת.

נוסחאות וחישובים

עכשיו בואו נסתכל איך הכלכלנים רואים את הסף הזה מאוד של רווחיות. הנוסחה שלו פשוטה מאוד:

  • הכנסות קבועות עלויות / הכנסות - עלויות משתנות.

הכי קל עם ערכים אלהלחשב את הקיבולת הפיננסית של המיזם. אם ניקח בחשבון את סף הרווחיות מנקודת המבט הטבעית כביכול, נקבל נוסחה אחרת:

  • עלויות / הכנסות קבועות ליחידת תוצר - עלויות ליחידת תוצר.

אנשים מסוימים מודרכים בקלות רבה יותר באמצעות ניתוח של נתונים אלה.

סף הרווחיות ושולי הרווח הפיננסי

אופציות אחרות לקביעת הרווחיות

כאשר בוחנים את המקבילה הכלכלית הזובצורה של לוח זמנים מתברר כי הארגון משיג את הרווחיות שלו כאשר קו ההכנסות חוצה אפס עולה מעל עלויות ברוטו. בשלב זה לא יכול להיות הפסד, המדד יכול רק לגדול. סף הרווחיות הוא האחוז המצביע על שימוש בכספים בחברה. היא באה לידי ביטוי לעתים ברווח ליחידת כספים שהושקעה בה. מידע זה עשוי להיות זמין להנהלת החברה, וכן לבנקים ולמלווים המשתפים עימו פעולה.

טוען ...
טוען ...