כיצד הרווחיות של הייצור מראה את איכות הפעילות החדשנית

עסקים
טוען ...

רווחיות היא קרובה אוניברסליתפרמטר המאפיין את מידת היעילות של הייצור, פעילויות מסחריות או כלכליות אחרות, לרבות בתחום השימוש במשאבים טבעיים. באופן כללי ביותר, הרווחיות של הייצור מראה את היקף הרווח שישות עסקית יכולה לקבל או לקבל ליחידת הון. במקרה זה, העלות של כל המשאבים שהושקעו בארגון או בארגון נלקחת בחשבון, ללא תלות במקור המקור של המשאב. זה המצב האחרון זה עושה רווחיות פרמטר מורכב, היווצרות אשר תלוי בגורמים רבים.

בגרסה הקלאסית, רווחיותהייצור מוגדר כערך מתמטי, מקדם המייצג את היחס שבין סכום יתרת הרווח לבין שווי ערך ההון המושקע לתקופה מסוימת. לפיכך, המסקנה ההגיונית היא כי פרמטר זה בעקיפין תלוי באינדיקטורים אחרים של יעילות כלכלית.

אופי מורכב של מדד הרווחיותכולל פרמטרים של רכיבים כגון רווחיות מוצרים, מכירות, רווחיות של רכוש קבוע ונכסים, אינדיקטורים לרווחיות של עובדים ואחרים. תפקיד מיוחד בקביעת הרווחיות מתבצע בהשקעות הון המאופיינות ביחס הרווח להון החוב הממוצע לתקופה מסוימת. לכן, הרווחיות הכלכלית הכוללת של הארגון, אשר פועל בהקשר של יישום פרויקטים השקעה חדשניים, תלוי במידה רבה את האפקטיביות של יישומם, כי זה כאן, ככלל, עיקר ההון ההשקעה מרוכז.

יישום יעיל של פרויקטים להשקעות בדרכים רבותתלוי באיכות התפקוד של מרכז החדשנות, אשר יכול להיווצר כיחידה אוטונומית של הארגון, ועל בסיס של אחד הקיים.

ההצלחה של מרכז החדשנותנקבע על ידי הזמינות של פוטנציאל כוח אדם, מסוגל להציע רעיונות יצירתיים חדשים ופתרונות או למצוא כיוונים לא מסורתיים ליישום של פתרונות ידועים כבר ליישום של פרויקטים inational.

המחקר של רעיונות יצירתיים הקובעיםרווחיות הייצור, מראה כי ברוב המקרים, המקור שלהם הוא קרן הפטנטים. ביצוע מחקרי הפטנטים מאפשר לזהות מגמות, להשיג רמה טכנולוגית, לבחור את ההמצאות המבטיחות ביותר ואת העיצובים התעשייתיים שיכולים לשמש בסיס לפיתוח מוצרים או טכנולוגיות תחרותיים, או שישמשו כאבי-טיפוס ליצירת פתרונות פטנט חדשים בעלי פוטנציאל מסחרי גבוה.

חשוב הוא נוכחות בארגוןשיטות להערכת החשיבות הטכנית והחסכונית של פתרונות טכניים לבחירת פרויקטים חדשניים במונחים של מסחור מוצלח שלהם ואת התנאים הרווחיות של הייצור עושה. בין אם היא מראה זאת ובין אם לאו, התלות האמיתית בהצלחת החדשנות על הרווחיות, מתבטאת במידה רבה בספרות הכלכלית הנוכחית. המשמעות של מספר מחברים של פתרונות טכניים המוצעת לאפיין פרמטרים כגון מידת החדשנות, את הכדאיות, יכולת ייצור, את ההשפעה הצפויה, התנאים ליישום ואחרים. כל אחד מהמאפיינים יוצג כרטיס ניקוד, אשר ניתן על ידי הערכת מומחה בקנה מידה. להעריך את ההשפעה של המצאות והחלטות אחרות על ההישג של פרמטרים טכניים וכלכליים צפויים, כמובן, זה אפשרי עם רשימה מדורגת של אינדיקטורים עבור אובייקט מסוים. כלומר, כל המדדים האלה דומים כמעט לאלה המשמשים לניתוח האפקטיביות הכוללת של הפעילות הכלכלית. במקרה זה, הרווחיות של הייצור מראה עד כמה יעיל ההון ההשקעה המשמש ליישם פרויקטים חדשניים משמש, והוא יכול להיחשב כמרכיב המשקף את הרווחיות הכוללת.

בפרקטיקה זרה (ארה"ב, קנדה וכו ')) היא מערכת בשימוש נרחב של הערכה ראשונית של חידושים המבוססים על גישה רב קריטריונים. בארה"ב, למשל, ב -1988 אושר חוק מיוחד בנושא אחריות טכנולוגית ונוצר שירות לאומי להערכה הטכנית של החידושים. הקריטריונים העיקריים לבחירת חידושים מבטיחים הם פרמטרים של שוק: דינמיקה של ביקוש למוצר מסוים, הערכת סיכון שוק, מצב התחרות, ההשקעה הנדרשת ורווחיות, כולל.

טוען ...
טוען ...