רמת הרווחיות

עסקים
טוען ...

בעולם של היום יש ארגונים רביםובכל שנה מספרם גדל במהירות. המטרה העיקרית של כל ישות משפטית (או יזם פרטי) היא לקבל רווח רב ככל האפשר, ועלויות חייב להיות מינימלי. הנחה כזו היא הבסיס לפיתוח או להרחבה נוספת של פעילויות הייצור של כל מפעל ללא יוצא מן הכלל.

כדי לארגן כראוי את העסק שלך, אתה צריךכדי ללמוד את האינדיקטורים הכלכליים, כדי לפקח בקפידה על המצב הכספי, כמו גם לתכנן ולתכנן את פעילות הייצור של החברה שלך בצורה מתחשבת נכונה, רק זה יהיה למקסם את הרווחים. רמת הרווחיות היא אינדיקטור כללי לפעילותו האפקטיבית של הארגון, המשקפת רווחיות יחסית לעקרונות בסיסיים מסוימים. אם כמות ההכנסות יכול לכסות לא רק את עלות המכירות והייצור, אלא גם מייצר רווח, המשרד נחשב רווחי.

על בסיס מדדי הרווחיותמבנה, אתה יכול להעריך את התוצאות הכספיות שלה, ובסופו של דבר, יעילות. הם מודדים את הרווחיות של הארגון מתפקידים שונים, אך הקבוצה על פי האינטרסים של המשתתפים בשוק. רמת הרווחיות מתייחסת רק לאינדיקטורים אלה ומשקפת את העבודה של כל ההיבטים של הארגון. בסך הכל קיימות ארבע קבוצות עיקריות של סוגי אינדיקטורים לפעילות מוצלחת - רווחיות הנכסים ונכסי הייצור, הרווחיות של המפעל והמוצרים.

ניתוח רמת הרווחיות הוא קללקבוע איזה סוג של פעילות מספקת את ההכנסה הגדולה ביותר, ולהיפך, מה גורם להפסדים. בעולם המודרני, הגדרה כזו היא חשובה ביותר, כי היציבות הפיננסית של ישות משפטית תלוי בריכוז והתמחות של הייצור.

המדד האיכותי והכללי ביותרהיעילות של הארגון נחשב הרווחיות של הייצור. אינדיקטור זה מודד את הגודל של הנכסים הקבועים והמחזוריים עם סכום הרווח המתקבל בעזרתם. אמצעים אלה נקראים המחיר שלה, את המחיר הנמוך יותר, כך גדול יותר את ההשפעה של המבצע של הארגון. חישוב רמת הרווחיות של הייצור יכול להיות באמצעות נוסחה פשוטה - לחלק את הרווח של Pv לתוך סך של כל העלויות של מערכת ההפעלה ו PF.
Urp = Pv / (OC + OV)
איפה Пч - סכום הרווח, ОС - סכום הנכסים במחזור, ו ОФ - סכום ההון הקבוע.

מתוך נוסחה זו מתברר מהגורם של הצמיחה שלה. רווח גבוה נתמך על ידי עלות נמוכה של רכוש קבוע והון חוזר, ואת היעילות של עבודתם. כתוצאה מכך, הרווחיות המקסימלית של הייצור, ובהתאם, את היעילות הכלכלית של המפעל.

כמה רווחי ויעיל של החברההפעילות התפעולית מראה את הרווחיות של המכירות. רמת הרווחיות של המכירות מחושב על ידי הנוסחה הבאה - היחס בין הרווח התפעולי של המשרד Pch עם ההכנסות ממכירת מוצרים
Рч = Пч / * 100%
איפה RF - הרווחיות של המכירות היא נטו, ו- Pv - הרווח של המפעל הוא טהור.

רמת הרווחיות היא אחת הטובות ביותרמנגנונים לקביעת היעילות הפיננסית, ההשקעה והתפעולית של הייצור. זה עוזר לגלות את הרווח של המשרד מכל רובל השקיעו בנכסים. במהלך ההתנהלות שלה, קל לברר את התשובות לכל השאלות על הפעילות העיקרית של החברה, בין אם זה ייצור, או מכירה של סחורות, או שירותים ועבודות.

בעולם של היום, מבלי להבהיר את זה חיונימקדם זה בלתי אפשרי לחשוף את המצב הפיננסי האמיתי של כל הארגון ואת היעילות של השימוש בחלקים העיקריים של הייצור שלה. לכן, אתה צריך לדעת איך לקבוע את כל האינדיקטורים הכלכליים כדי ליצור דעה נכונה על עבודתו.

טוען ...
טוען ...