נורמות לכתיבת דלקים ושמנים. מסמך הדרכה עבור שני הנהגים והממונים עליהם

מכוניות
טוען ...

קטקליזמות כלכליות של התקופה הנוכחיתהם משאירים את חותמם על עבודתם של ארגונים גדולים וחברות קטנות. פתרון בעיות התחבורה באמצעים משלו לא רק דורש מהמנהלים להקדיש תשומת לב מוגברת למעמד יחידות ההובלה הקיימות, אלא גם לשמור על תיעוד קפדני של צריכת הדלק, כמו גם דלקים ושמנים אחרים.

שיעורי לכתיבה דלק מחושבים לא רק עםעבור המותג של מכונית מסוימת. הבסיס המחיקה הנכונה של מוצרי נפט הוא אישור על אופי הייצור של השימוש במניות אלה. מסמך המאשר את השימוש בדלק ושאר חומרים מתכלים סיכה דליקים הוא שטר מטען. ככלל, מספר הקילומטרים המכוסים נלקח בחשבון, והיקף התנועה אינו נלקח בחשבון. מקרה נפרד יכול להיחשב אופציה, כאשר כרכים של הובלה מטענים מאושרים על ידי חשבוניות הובלה. נורמות של צריכת דלק של מכוניות בהתאם המותג ואת המודלים מצוינים בתיעוד הטכני, ולכן, על ידי ביצוע פעולות מתמטיות פשוטות, קל לחשב את כמויות הדלק להימחק.

יש גם דרכים אחרות לאשרשימוש בדלק למטרה המיועדת. אנחנו מדברים על מניעה ותיקון עבודה, במקרה זה נהוג לקחת בחשבון גבולות גבול הגדר, חשבוניות חשבון, תעודות ביצועים.

בהתייחס למחקר ספציפי יותר בנושא זה, יש לציין כי הנורמות לדלק פירוק, על פי תקנות שונות והנחיות שוטפות, מתחלקות לסוגים:

- שיעור סטנדרטי בסיסי עבור ריצה של 100 ק"מ;

- הנורמה לביצוע עבודות התחבורה מהחישוב של 100 t / km;

- צריכת דלק נוספת בעת שימוש הקרוואן, מחושב לטון של משקל עודף;

- קצב התנועה עם העומס במהלך תמרון המכונית בעת ביצוע העמסה ופריקה;

- ביצוע של עבודות מיוחדות, החישוב נלקח עבור 100 ק"מ של לרוץ;

- רישום העבודה של ציוד מיוחד מחושב עבור שעה אחת של שימוש, או עבור פעולה אחת;

- בעת הפעלת הציוד בתנאי טמפרטורה נמוכה, נלקחת בחשבון הנורמה של המכשיר העצמאי לחימום, המחיקה מבוססת על שעה אחת של עבודה.

בזהירות להפוך את המסמכים השולטים,המכילים נורמות למחיקת דלקים ושמנים, ניתן לחלץ מספר מידע שימושי על קצבות נוספות וגורמי תיקון המאפשרים להביא בחשבון מספר נסיבות. הנפוצים ביותר הם surcharges, תוך לקיחה בחשבון תנאי האקלים. יישום גורמי התיקון והמעבר לנורמות עונתיות מתחילים לאחר הסדר הרלוונטי של ראש החברה.

אם נחשפו ראיות נוספותהוצאות של דלקים ושמנים, ולאחר מכן הצהרה מקבילה הוא הרים, אשר מוגשת לראש הארגון לקבלת החלטה על החזר עלות דלקים ושמנים צורכים. לעתים קרובות, מקרים כאלה נחשבים בצורה של מחסור, פיצוי מתבצע בהתאם על חשבונם של מבצעי המצב. אם החברה מתאמנת שיטות חטיבה של עבודה, אז בהסכמת חברי הצוות מותר לעבור אחריות משותפת על הגירעון המזוהה.

שיעור המחיקה של הדלקים מקורב מאודאמצעי שליטה על השימוש הרציונלי של מתכלים, למרות שפע של כל מיני תיקונים ומקדמים. על מנת להגביר את התעניינותם של הנהגים המעורבים ישירות בהפעלת כלי רכב, קיים עניין מהותי בחסכון בדלק ובשאר דלקים ושמנים. הבסיס לתשלום דמי הביטוח לחיסכון הוא פקודתו של ראש המפעל.

טוען ...
טוען ...